حمید خدری هستم
دانش آموخته رشته حقوق در مقطع کارشناسی

دانش آموخته رشته کارآفرینی گرایش توسعه در مقطع کارشناسی ارشد (فارغ التحصیل از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)
فعال در حوزه تامین محتوا و تولید ارزشهای مفهومی

برخی سوابق:

مدرس دوره های آموزشی مبانی امنیت فردی در فضای سایبری

مشاور فعالیت های جهادی و اقدامات کارآفرینانه حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان (وابسته به نهاد رهبری در دانشگاهها)

 

 

بستن منو