مسئولیت پذیرفتنی است، نه انداختنی!
Business development - Closeup of hands holding seedling in a group

مسئولیت پذیرفتنی است، نه انداختنی!

مسئولیت واژه ای است که معمولا اشتباه تعبیر میشود، برخی فکر میکنند، مسئولیت چیزیست که بر عهده دیگران قرار میدهند! در حالیکه واقعیت این است که مسئولیت چیزیست که خود،…

ادامه خواندن
  • 1
  • 2
بستن منو